Kodeks etyki AdvaMed określa właściwe i niewłaściwe działania i kontakty pomiędzy pracownikami służby zdrowia a przedstawicielami firm będących członkami AdvaMed. Firmy członkowskie AdvaMed przykładają duże znaczenie do etycznych kontaktów z przedstawicielami służby zdrowia, a kodeks określa wytyczne zapewniające, że decyzje dotyczące leczenia mają na względzie najlepszy interes pacjenta.

www.advamed.org

Znajdź lekarza
invisible braces
Braces Image Gallery
Adult Braces