WARUNKI KORZYSTANIA

Korzystając z tej strony zgadzasz się na warunki określone poniżej. Jeśli nie zgadzasz się z którymkolwiek warunkiem, nie korzystaj z tej strony. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych warunków w każdej chwili, więc prosimy o sprawdzenie warunków za każdym razem, gdy wchodzisz na stronę. Dalsze korzystanie ze strony po opublikowaniu zmian oznacza, że akceptujesz te zmiany.

UMOWA LICENCYJNA DOTYCZĄCA TREŚCI

Strona ta jest własnością i jest zarządzana przez korporację Ormco. Wszystkie materiały znajdujące się na tej stronie (w tym grafika, teksty, ikony, bazy danych i informacje ogólne) są własnością lub są licencjonowane przez Ormco. Można je przeglądać, pobierać i drukować wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku, chyba, że zaznaczono inaczej. Ponadto materiały, loga i nazwy produktów, znaki towarowe mogą być reprodukowane przez pracowników mediów do użycia w tradycyjnych, publicznych stronach internetowych CHYBA, ŻE ZAZNACZONO INACZEJ. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy wykorzystania materiałów, loga i nazwy produktów, znaków towarowych i treści zgodnie z prawem autorskim. Niezależnie od powyższego zastrzegamy sobie prawo do odmowy z dowolnego powodu do cofnięcia lub ograniczenia prawa do korzystania z tej strony. Jednakże nie jest naszym zadaniem ustalanie, co termin „dozwolone użytkowanie” oznacza dla osób chcących wykorzystać materiału z tej strony. To pozostaje całkowicie w gestii użytkownika. Co więcej nie jesteśmy zobowiązani do podawania dodatkowych źródeł, ani gwarantowania, że materiały są dopuszczone do alternatywnych zastosowań. Ten obowiązek ostatecznie spoczywa na użytkowniku. Jednakże korporacja Ormco zastrzega sobie prawo do zapobiegania naruszenia prawa do materiału i interpretacji terminu „dozwolone użytkowanie” zgodnie z rozumieniem prawa.

ZASADY KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW TEKSTOWYCH

Wszystkie treści tekstowe są chronione prawem autorskim i są własnością Ormco. UŻYTKOWNIK NIE MA PRAWA PUBIKOWANIA MATERIAŁÓW TEKSTOWYCH (CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI) POCHODZĄCYCH Z TEJ STRONY NA INNEJ STRONIE INTERNETOWEJ, BLOGU, FORUM LUB W SIECI KOMPUTEROWEJ KTORA JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNA BEZ NASZEJ PISEMNEJ ZGODY.

POLITYKA LINKOWANIA

Nie zabiegamy ani nie akceptujemy próśb o linkowanie stron. Dla wygody odwiedzających strona ta posiada linki do stron internetowych obsługiwanych przez osoby trzecie. Strony te nie są przez nas prowadzone lub kontrolowane i nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść. Mimo że dokładamy wszelkich starań, aby linki prowadziły do właściwych stron, niektóre strony mogą zawierać nieodpowiednie, lub niepożądane materiały. Jeśli natrafisz na takie materiały podczas korzystania ze strony, prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas o tym.

Wierzymy, że osoby udostępniające informacje w Internecie oczekują, że będzie ona publiczna i powszechnie dostępna. Dlatego uważamy, że linkowanie do innych stron jest prawnie dopuszczalne i zgodne z oczekiwaniami tych, którzy korzystają z Internetu. Jednakże, jeżeli dostęp do danej strony internetowej powinien być ograniczony, zarządzający stroną powinien nas o tym niezwłocznie poinformować.

Naszym obowiązkiem jest postępowanie zgodnie z dobrymi praktykami w zakresie wyszukiwarek. Ormco będzie domagało się od stron internetowych osób trzecich usunięcia jakichkolwiek linków prowadzących na ich stronę internetową, które uznane zostaną za szkodliwe. Drogą elektroniczną wyślemy prośbę o zmianę lub usunięcie danego linku. Wyznaczony zostanie okres 30 dni na zmianę lub usunięcie linku. W przypadku gdy link nie zostanie zmieniony tak jak o to prosiliśmy podejmiemy działanie i użyjemy narzędzia Google Disavow Links do zrzeknięcia się wszystkich linków pochodzących z tej strony.

ZAREJESTROWANE ZNAKI HANDLOWE

"DAMON", "INSIGNIA"

ZNAKI HANDLOWE

"Więcej niż proste zęby", "DAMON CLEAR"

Data wejścia w życie 2 czerwca 2014

Znajdź lekarza
invisible braces
Braces Image Gallery
Adult Braces