Cel

Porównanie skuteczności, jakości i wyników leczenia oraz satysfakcji pacjentów leczonych systemem Damon SL oraz zamków tradycyjnych.

Metodologia

215 pacjentów leczonych było w 3 różnych miejscach – jednej klinice uniwersyteckiej oraz dwóch prywatnych praktykach. Wśród tych pacjentów 108 było leczonych systemem Damon a 107 zamkami tradycyjnymi. Wszystkie leczone przypadki były analizowane pod kątem częstotliwości wizyt, czasu leczenia oraz jakości wyników leczenia zgodnie z kryteriami oceny ustalonymi przez ABO. Dodatkowo wszyscy pacjenci byli proszeni o określenie ich poziomu zadowolenia z leczenia.

Wyniki

  • Pacjenci z zamkami Damon byli leczeni średnio o 6,33 miesiąca krócej niż pacjenci leczeni zamkami tradycyjnymi.
  • Pacjenci leczeni zamkami Damon mieli o 7 wizyt mniej niż pacjenci leczeni zamkami tradycyjnymi.
  • Wynik ABO dla grupy z zamkami Damon jest znacząco wyższy (średnia wyższa o 7,38) niż dla grupy z zamkami tradycyjnymi.
  • Pacjenci leczeni przy użyciu systemu Damon zgłaszali większą satysfakcję z ich leczenia.

Konkluzja

Badanie to wykazało, że system Damon jest znacząco szybszy i lepszy, wyniki są bardziej powtarzalne a satysfakcja pacjentów jest większa niż w przypadku zamków tradycyjnych.

Czas leczenia i standardowe odchylenie

Treatment Time and Standard Deviation

Wyniki ABO i standardowe odchylenie

ABO Scores and Standard Deviation

Czas leczenia

Treatment Times

Liczba wizyt

Liczba wizyt