Cel

Zbadać spadek siły, zmianę wymiarów i trwałe odkształcenie ligatur elastomerowych, wiodących marek w symulowanym środowisku jamy ustnej.

Metodologia

Zmierzono początkową grubość ścianek, średnicę zewnętrzną i wewnętrzną każdej ligatury. Spośród czterech grup testowanych ligatur trzy zostały rozciągnięte na kołkach o rozmiarach zbliżonych do dużego zamka dwuskrzydełkowego. Pierwsza testowana grupa była przechowywana przez 28 dni w wilgotności i temperaturze pokojowej, grupy testowe numer dwa do cztery były zanurzone w syntetycznej kąpieli imitującej ślinę o temperaturze 37°C i pH 6,84. Następnie zmierzono zmiany wymiarów i siły. W grupie testowej numer 2 zmierzono siłę po 28 dniach, w grupie testowej numer trzy siłę mierzono po 24 godzinach, 7, 14 i 28 dniach. W skład grupy testowej numer cztery wchodziły nierozciągnięte ligatury zmierzone w celu zbadania zmiany wymiarów spowodowanych wyłącznie przez wchłanianie wilgoci przez 28 dni.

Wyniki

Ligatury elastomerowe odkształcają się permanentnie po rozciągnięciu, w ciągu 24 godzin od założenia wykazując utratę siły do 68%.

Permanentne odkształcenie ligatur elastomerowych

Permanentne odkształcenie ligatur elastomerowych

Konkluzja

Szybka utrata siły i trwałe odkształcenie tych produktów mogą wykluczyć ich zastosowanie do korekcji rotacji i torku.