Cel

Porównanie liczby mikroorganizmów zabranych z aparatów stałych ligaturowanych ligaturami elastomerowymi i metalowymi.

Metodologia

12 pacjentów poddanych leczeniu ortodontycznemu wzięło udział w badaniu. U wszystkich pacjentów ligatury elastomerowe użyto po jednej stronie linii środkowej a ligatury metalowe po drugiej. Pięć razy z górnych bocznych siekaczy od strony wargowej pobrano próbki płytki nazębnej oraz śliny, a następnie sprawdzono ilość bakterii streptococcus mutans i lactobacilli występujących w próbce.

Wyniki

U większości pacjentów liczba bakterii występująca w płytce nazębnej na siekaczu z ligaturą elastomerową była większa o 38‰ niż na siekaczu z ligaturą metalową. Założenie aparatu stałego znacząco zwiększa liczbę wyżej wymienionych bakterii w ślinie.

Konkluzja

Stosowanie ligatur elastycznych nie jest zalecane u pacjentów o obniżonej higienie jamy ustnej, ponieważ mogą one znacząco zwiększyć gromadzenie się bakterii na powierzchni zęba sąsiadującej z zamkami, co może prowadzić do rozwoju próchnicy i zapalenia dziąseł.