Cel

Porównanie czasu i jakości leczenia pacjentów leczonych samoligaturującymi zamkami Damon a pacjentów leczonych tradycyjnymi zamkami dwuskrzydełkowymi.

Metodologia

W badaniu uczestniczyło łącznie 60 pacjentów. Spośród tych pacjentów 30 było leczonych przy użyciu samoligaturujących zamków Damon, a 30 tradycyjnymi zamkami. Wszyscy byli leczeni przez autora wykorzystując konwencjonalną mechanikę leczenia. Wszystkie przypadki oceniane były pod względem czasu leczenia, czasu potrzebnego na wymianę drutu i na koniec pod względem jakości wyników leczenia ocenianej metodą wyników PAR*.

Czas leczenia

Treatment Time

Liczba wizyt

Number of Appointments

Jakość wyników leczenia

Quality of Treatment Results

Indeks PAR (Peer Assessment Rating) jest to znormalizowana metoda oceny wad ortodontycznych. Może być używany zarówno do wstępnej oceny jak i do oceny zmian po leczeniu. Oceny PAR różnią się od ocen ABO tym, że niższy numer oznacza wyższą wartość wyniku.

Wyniki

  • Czas leczenia pacjentów noszących zamki Damon był o 4 miesiące krótszy niż pacjentów z zamkami tradycyjnymi.
  • Pacjenci leczeni z użyciem zamków Damon wymagali o 30% mniej wizyt.
  • Otwieranie i zamykanie klapki w zamkach Damon było znacząco szybsze niż ligaturowanie zamków tradycyjnych.
  • Porównując statystycznie równoważne wyniki PAR Indexu na początku leczenia z wynikami po zakończeniu, pacjenci leczeni systemem Damon mieli wyniki średnio o 20% lepsze.

Konkluzja

Leczenie ortodontyczne z użyciem zamków Damon jest szybsze, wymaga mniej czasu fotela i mniejszej ilości wizyt oraz daje lepszej jakości wyniki w porównaniu do konwencjonalnie ligaturowanych aparatów straightwire.