Cel

Porównanie tarcia w aktywnych i pasywnych zamkach dwuskrzydełkowych.

Metodologia

83 pacjentów leczonych aparatami stałymi wzięło udział w badaniu. Przeprowadzono kliniczne badania in vivo w połączeniu z badaniem in vitro w mikroskopie elektronowym w celu porównania oporu tarcia w trzech różnych systemach zamków samoligaturujących ze szczelinami 0.022: aktywny typu A (Sigma*, American Orthodontics), pasywny typu B (TwinLock*, Ormco Corp.) i pasywny typu C (Damon™, Ormco Corp.) z trzema konwencjonalnie ligaturowanymi zamkami dwuskrzydełkowymi typu D, E i F.

Wyniki

Aktywne zamki samoligaturujące wykazują mniejszy opór tarcia niż konwencjonalnie ligaturowane zamki dwuskrzydełkowe, a pasywne zamki samoligaturujące wykazują o wiele mniejszy opór tarcia niż zamki aktywne.

W odniesieniu do redukcji oporu tarcia w różnego typu zamkach, ustalono, co następuje:

  • Aktywne zamki samoligaturujące wykazują zmniejszenie tarcia o 56,7% w stosunku do tradycyjnych zamków dwuskrzydełkowych.
  • Pasywne zamki samoligaturujące wykazują zmniejszenie tarcia o 99,5% w stosunku do aktywnych zamków samoligaturujących, a o 99,8% w stosunku do tradycyjnych zamków dwuskrzydełkowych.

W odniesieniu do sposobu, w jaki łuki są przytwierdzone do zamków ustalono, co następuje:

  • Ligatury elastyczne powodują wyjątkowo wysoki opór tarcia na poziomie 66,78 gram.
  • Ligatury metalowe powodują wysokie tarcie na poziomie 53,28 gram.
  • Aktywne samoligaturowanie powoduje umiarkowane tarcie na poziomie 31,0 gram.
  • Pasywne samoligaturowanie powoduje tarcie na poziomie 0,10 – 0,18 grama.

Opór tarcia różnych zamków

Opór tarcia różnych zamków

Konkluzja

"Niniejsze badanie w oparciu o naukowe i kliniczne dowody wykazało, że interaktywne zamki dwuskrzydełkowe, w tym aparaty Damon, są w stanie kinetycznie oddziaływać ze sprężystymi łukami, bez ligatur elastycznych czy metalowych, tworząc nowy standard obniżonego tarcia dla uzyskania biokompatybilnego ruchu zębów." Ponadto badania wykazały, co następuje:

  • Zastosowanie klinicznie lekkiej siły umożliwia utrzymanie zakotwienia dzięki niskiemu tarciu.
  • Krótszy czas wymiany łuków pozwala na skrócenie czasu fotela.
  • Higiena jamy ustnej pacjenta znacząco się poprawia ze względu na zmniejszenie wykorzystania ligatur elastomerowych, które są bardzo dobrym nośnikiem płytki nazębnej. .