Cel

Porównanie odporności na przesuwanie różnych zamków samoligaturujących w warunkach suchych i przy obecności śliny.

Metodologia

Odporność na przesuwanie była badana w trzech zamkach samoligaturujących z aktywną klapką (In-Ovation®, Time®, SpeedT) i jednym zamku samoligaturującym z pasywną klapką (DamonT). We wszystkich przypadkach stalowy łuk .018 x .025 przeciągano przez szczelinę każdego zamka w tempie 10mm/min na dystansie 2,5mm. Odporność na przesuwanie każdego zamka była badana w 14 angulacjach w zakresie od -9° do +9°. Temperatura suchego i wilgotnego (ludzka ślina) środowiska wynosiła 34°C.

Odporność na przesuwanie (Resistance to Sliding)

Odporność na przesuwanie (Resistance to Sliding)

Damon jest znakiem towarowym ORMCO Corp, Time jest zarejestrowany przez American Orthodontics, Speed jest znakiem towarowym Strite Industries, a In-Ovation jest zarejestrowany przez GAC International, Inc.

Wyniki

Zamki z pasywną klapką (Damon) wykazały znikome tarcie; zamki z aktywną klapką (In-Ovation, Time, Speed) wykazały siły tarcia do 50g. W pasywnej konfiguracji zamki z pasywną klapką wykazywały znikomą odporność na przesuwanie zarówno w suchym jak i wilgotnym środowisku.

Konkluzja

Ze wszystkich testowanych zamków, te z pasywną klapką (Damon) wykazywały najmniejszą odporność na przesuwanie zarówno w wilgotnym jak i suchym środowisku.